Over ons 2017-10-05T17:48:56+00:00

In 1977 is onze stichting opgericht onder de naam ‘Surinaams Jongerencentrum Samen Sterk’. We bestaan dus al ruim dertig jaar!

Vanaf het begin was onze doelstelling: het bevorderen van de maatschappelijke participatie en emancipatie van groepen met een verschillende culturele achtergrond. Aanvankelijk richtten we ons daarbij vooral op Afro-Surinaamse Hagenaars. Sindsdien heeft de stichting haar blik verruimd naar alle Haagse groepen, ongeacht afkomst. In 2004 kregen we dienovereenkomstig een nieuwe naam: Stichting Samen Sterk.

Anno 2013 is Samen Sterk een multicultureel en multifunctioneel centrum dat ruimte biedt aan alle groepen in de wijken Stationsbuurt en Rivierenbuurt, in Den Haag én omgeving.

Verantwoordelijk voor het beleid, de financiële middelen en de programmering van het centrum is het bestuur. Momenteel zijn er drie (vrijwillige) bestuursleden:

• dhr. M. Eltenberg, voorzitter
• mw. M. Markelo, secretaris
• dhr. L.A. Marengo, penningmeester

Per 1 januari 2011 is Stichting Samen Sterk door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling (Dossiernummer 80100; Fiscaal nummer 004453955).