Over ons

//Over ons
Over ons 2013-11-19T09:14:25+00:00

Over ons & ANBI Status

In 1977 is onze stichting opgericht onder de naam ‘Surinaams Jongerencentrum Samen Sterk’. We bestaan dus al ruim dertig jaar!

Vanaf het begin was onze doelstelling:

het bevorderen van de maatschappelijke participatie en emancipatie van groepen met een verschillende culturele achtergrond. Aanvankelijk richtten we ons daarbij vooral op Afro-Surinaamse Hagenaars. Sindsdien heeft de stichting haar blik verruimd naar alle Haagse groepen, ongeacht afkomst.

Vele jaren boden wij een multicultureel en multifunctioneel centrum dat ruimte biedt aan alle groepen in de wijken Stationsbuurt en Rivierenbuurt, in Den Haag én omgeving.

Anno 2016 heeft Strong Together het ruimtebiedende aspect (voorlopig) vaarwel gezegd en richten wij ons exclusief op activiteiten die mensen verbindt met de verschillende culturele achtergronden die samen komen in een stad als Den Haag.

Verantwoordelijk voor het beleid, de financiële middelen en de programmering is het bestuur. Momenteel zijn er drie (vrijwillige) bestuursleden:

• dhr. M. Eltenberg, voorzitter
• mw. M. Markelo, secretaris
• dhr. L.A. Marengo, penningmeester

Per 1 januari 2011 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling (Dossiernummer 80100; Fiscaal nummer 004453955).

Ons Kamer van koophandel dossier nummer is: KVK-41149678

Beloningenbeleid
De bestuurders van de stichting zijn vrijwilligers en kunnen maximaal voor een vrijwilligersvergoeding van € 1500 per jaar in aanmerking komen. Het salaris van de coördinator ligt iets boven het minimumloon.

Beleidsplan vier jaar:

Lees hier het Beleidsplan.

Financieel jaarverslag
Financieel Jaarverslag 2014

De boekhouding wordt uitgevoerd door belastingadministratieconsultancy in het Westland. De jaarrekening wordt opgesteld door accountantskantoor Masman & Bosman te Den Haag.

Algemeen Nut Beogende Instelling